Posts by TagTekeli Mehmet Paşa Cami

Tekeli Mehmet Paşa Camii, Türkiye’nin Antalya ilinde bulunan bir camidir. Cami adını Lala Mehmed Paşa’dan alır.
Tagged in
Learn More
Back to Top
Close Zoom