Posts by TagAntalya Yivliminare Cami

Yivli Minare, Antalya’daki ilk İslamî yapılarındandır. 13. yüzyıla ait bir Selçuklu eseridir.
Tagged in
Learn More
Back to Top
Close Zoom